logo SDH a obce Únanov

Něco o SDH Vedení sboru Sportovní jednotky

Něco o SDH

SDH je samostatnou právnickou osobou. Má své vlastní IČO. Může podnikat a činit samostatné právní kroky. Je povinna řídit se Stanovami SH ČMS a dalšími dokumenty SH ČMS, protože je jeho součástí. Má funkce určené Stanovami SH ČMS a rozhodnutím stálého rozhodovacího orgánu sboru – valné hromady (starosta, náměstek starosty, velitel SDH, zástupce velitele SDH, vedoucí mládeže apod.). SDH má vlastní majetek, který získal v minulosti nebo jej získává současnou činností. Může s ním volně disponovat. SDH spolupracuje s obcí na úseku požární ochrany jako poradní orgán.
Vedení sboru
Členové sportovní jednotky

V SDH Únanov také působí kolektiv mladých hasičů, který má družstva mladších i starších žáků a zároveň několik jednotlivců v kategorii dorostu. Vedoucím kolektivu mládeže je Kateřina Tomášková. Dalšími vedoucími mládeže jsou Michaela Mostovská, Martin Mostovský a Lucie Tomášková.

"Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu."