NĚCO O JSDHO

Zásahová jednotka obce Únanov spadá do kategorie JPO III/1 a zajišťuje tedy výjezd jednoho družstva k mimořádným událostem do 10 minut po vyhlášení poplachu. Hasební obvod jednotky ve všech třech stupních poplachu čítá 114 obcí. Počet členů jednotky je 18.

JSDHO je zřízena obcí a není právnickou osobou. Nemá IČO a nemůže činit samostatné právní kroky. Je financována výhradně obcí. Tyto výdaje musí být vynaloženy pouze na udržení akceschopnosti jednotky – tedy na funkčnost techniky, zdravotní a odborná připravenost členů jednotky PO apod.. Členové jednotky nevykonávají činnost v jednotce jako svoje zaměstnání. JSDHO je řízena obcí a Hasičským záchranným sborem ČR (resp. HZS příslušného kraje). HZS kraje řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany. Pro činnost jednotek požární ochrany jsou stanovovány metodické pokyny. Členem JSDHO může být pouze osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá k výkonu činnosti v jednotce požární ochrany (podle nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků) a mající odbornou způsobilost pro výkon své funkce. Velitelé a strojníci získávají odbornou způsobilost ve školících zařízeních SH ČMS nebo u HZS kraje. Hasiči a starší hasiči jsou následně školeni velitelem jednotky.

ČLENOVÉ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY

Lukáš Tomášek
VJ
S
NDT
ZZZ
František Hanzal ml.
VD
S
NDT
ZZZ
OMP
Vladislav Illek
VD
S
NDT
TOOB
Petr Alexa
VD
NDT
OMP
S
Petr Hanzal st.
S
NDT
ZZZ
OMP
Petr Illek
NDT
TCH
Jan Jeřábek
S
NDT
ZZZ
Martin Molík
NDT
Martin Mostovský
NDT
TOOB
ZZZ
Ludvík Sapík
NDT
OMP
David Sklenář
NDT
ZZZ
Václav Tomášek ml.
S
NDT
ZZZ
Libor Plaček
NDT
Rostislav Kinský
NDT
Tomáš Široký
NDT
ZZZ
Jiří Jeřábek
NDT
Zdeněk Štrubl
NDT
ZZZ
Milan Wiezner
Kateřina Tomášková
Jakub Novotný
VJ
- Velitel jednotky
VD
- Velitel družstva
S
- Strojník
NDT
- Nositel dýchací techniky
ZZZ
- Zdravotník
OMP
- Obsluha motorových pil
TCH
- Technik dobrovolné jednotky
TOOB
- Technik ochrany obyvatelstva

NAŠE POŽÁRNÍ TECHNIKA

Zásahová vozidla

CAS 30/7000/0 S3R TATRA 815
DA FIAT DUCATO L1Z

Technika

Elektrocentrála HERON 2,2
Přenosná radiostanice (vysílačka) HYT TC-610
Ponorné čerpadlo READY 4
Kalové čerpadlo HERON 6,5
Motorová pila Husqvarna 435 C
Motorová pila STIHL MS 261
Plovoucí čerpadlo Cyklon 1
Přenosná stříkačka PS12
Přetlakový ventilátor PH-VP450
Vysavač na hmyz PARTNER GBV 345
Osvětlovací stožár s 2x LED reflektory 50W

Osobní výstroj

Dýchací technika Dräger PSS 3000
Přilba Gallet F1 SF
Vícevrstvé obleky DEVA TAURUS a ZAHAS IV
Svítilna ruční nabíjecí SLIM SURVIVOR LED AC/DC Ex
Termokamera model FLIR K2