NĚCO O SDH

SDH Únanov je občanských sdružením na úseku požární ochrany. Náš sbor čítá na na téměř 120 členů, z čehož zhruba třetina jsou ženy. Sbor se stará o kulturní činnost v obci, provozuje požární sport, zajišťuje protipožární prevenci a vzdělávání mládeže.

SDH je samostatnou právnickou osobou. Má své vlastní IČO. Může podnikat a činit samostatné právní kroky. Je povinna řídit se Stanovami SH ČMS a dalšími dokumenty SH ČMS, protože je jeho součástí. Má funkce určené Stanovami SH ČMS a rozhodnutím stálého rozhodovacího orgánu sboru - valné hromady (starosta, náměstek starosty, velitel SDH, zástupce velitele SDH, vedoucí mládeže apod.). SDH má vlastní majetek, který získal v minulosti nebo jej získává současnou činností. Může s ním volně disponovat. SDH spolupracuje s obcí na úseku požární ochrany jako poradní orgán.

VEDENÍ SBORU

Starosta sboru Ing. Lukáš Tomášek
Náměstek starosty František Hanzal ml.
Náměstek starosty Ludvík Sapík
Revizor Petr Illek
Velitel sboru Vladislav Illek
Velitel sportovní jednotky mužů Marek Laitner
Velitel sportovní jednotky žen Kateřina Tomášková
Pokladník Martin Mostovský
Vedoucí práce s mládeži Kateřina Tomášková
Kronikář Jan Jeřábek

PARTNEŘI

Hlavní partner

Znak obce Únanov Obec Únanov

Další partneři

Nadace AGROFERT nadace-agrofert.cz
EGSTON System Electronic egston.com
FCC Environment fcc-group.cz
D.P.V. výroba matrací dpv-matrace.cz
eValue.cz evalue.cz
KLUDI Armaturen kludi.cz
Testujme.cz testujme.cz
Nadace ČEZ nadacecez.cz
Povodí Moravy pmo.cz

Spřátelené organizace

Základní a mateřská škola www.skolaunanov.cz
Kynologický klub Únanov www.kkunanov.cz
Myslivecký kroužek Malá liščata
Fotbalový oddíl Únanov

Děkujeme za podporu našeho sdružení!